تعمیر پمپ وکیوم رینگ آبی

تعمیر پمپ وکیوم رینگ آبی

تعمیر پمپ وکیوم رینگ آبی با توجه به حساسیت کار وکیوم نیاز به تخصص و ابزار مناسب دارد تا بتوانید پس از تعمیر وکیوم پمپ از توان حداکثری پمپ رینگ مایع استفاده کنید.

عوامل خرابی پمپ وکیوم رینگ آبی Liquid Ring Vacuum Pump و راه حل تعمیرات پمپ وکیوم رینگ مایع:

 • نیم سوز شدن و یا سوختن الکتروموتور در اثر دوفاز شدن ، خراب شدن بلیرینگ ها و در نتیجه آمپر بیشتر  و سوختن سیم پیچ .
repair electromotor.
 •  بریدن شفت پمپ وکیوم رینگ آبی، راه حل آن تعویض شفت پمپ وکیوم رینگ آبی که در اثر استارت پمپ وکیوم در زمان بار زیاد اتفاق می افتد.
shaft broken بریدن شفت.
 • خوردگی شفت یا محور پمپ وکیوم آبی در ناحیه مکانیکال سیل، راه حل آن متال اسپری شفت و یا ساخت بوش و ماشین کاری و سنگ کاری مجدد و در صورت حاد بودن خرابی شفت، شفت باید تعویض گردد. بهتر است در صورت تعویض از شفت استیل استفاده شود

 

Corrosion shaft خوردگی شافت.
 •  خوردگی پروانه یا ایمپلر (Imppler) پمپ وکیوم رینگ آبی و کم شدن طول و قطر پروانه خوردگی پروانه باعث به هم خوردن تلرانس های قطری و طولی می شود، راه حل آن ماشین کاری و سنگ کاری و تلرانس گیری مجدد قطعات پمپ وکیوم رینگ آبی .
شفت و پروانه پمپ وکیوم.
 • خوردگی صفحات شیاردار به دلایل اسیدی یا بازی بودن مایع درگردش پمپ وکیوم رینگ آبی ماشین کاری وسنگ کاری مجدد و درصورت خرابی بیش ازحد صفحات ، صفحات دوشیار اسکن سه بعدی شده و با متریال ضدخوردگی ساخته می شود.
صفحات شیار دار
 •  سوراخ شدن و یا شکستگی سرسیلندر و یا سیلندر پمپ وکیوم آبی.
 • خرابی بلبرینگ های پمپ وکیوم آبی.
بلبرینگ.
 •  خرابی مکانیکال سیل پمپ وکیوم رینگ آبی.
mechanical seal مکانیکال سیل.
 •  خرابی اورینگ های پمپ وکیوم رینگ آبی.
 • خرابی و شکسته شدن کوپلینگ پمپ وکیوم آبی.
کوپلینگ پمپ وکیوم.
 •  شکسته و خرد شدن پره های ایمپلر پمپ وکیوم رینگ آبی.

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ مایع
تعمیرات پمپ وکیوم رینگ مایع
 •  ایجادنشتی درسطوح آببندی قطعات پمپ پمپ وکیوم رینگ آبی و…
 •  زدگی و پوسیده شدن واشرهای آب بندی.
 • زیاد شدن لقی بین پروانه و محور پمپ وکیوم آبی.
 • ورود گازها و مایعات خورنده به پمپ وکیوم رینگ آبی.
 •  ورود رسوبات و ذرات سایشی به پمپ وکیوم رینگ آبی.
 •  ته نشینی رسوبات و ذرات چسبناک در پمپ وکیوم رینگ آبی.
 •  خرابی مسیر ورودی مایع تغذیه کننده به پمپ وکیوم رینگ مایع، راه حل آن  آب بندی مسیر با اتصالات مناسب.
 • خوردگی سیلندر و سر سیلندر پمپ وکیوم ، راه حل آن ماشین کاری مجدد قطعات.

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ مایع

خدمات ما:

تعمیر پمپ وکیوم روتاری روغنی

تعمیر پمپ وکیوم رینگ آبی

تعمیر پمپ وکیوم رینگ آبی تمامی شرکت های داخلی و خارجی و همچنین پشتیبانی از پمپ های وکیوم ساخت شزکت پیشتاز پمپ در سریع ترین زمان و کم ترین هزینه در خدمت صنعت گران عزیز می باشیم.

تعمیر پمپ وکیوم رینگ آبی

 1. دریافت پمپ رینگ آبی از مشتری
 2. بررسی مشکل
 3. ارائه پیش فاکتور جهت تعمیر و تامین قطعات پمپ وکیوم
 4. تاییده تعمیر از جانب مشتری
 5. تعمیر و بازسازی قطعات
 6. تست پمپ وکیوم
 7. ارسال پمپ